Blodanalys med mörkfältsmikroskop

Ett mörkfältsmikroskop har många likheter med ett vanligt mikroskop. Skillnaden är att i ett mörkfältsmikroskop kommer endast ljuset som bryts i föremålet man tittar på att träffa objektivet. Effekten blir att kontrasten ökar eftersom föremålet man tittar på tycks avge ljus medan bakgrunden är svart. Man får även ett annat djup i bilden vilket ger ett tredimensionellt intryck. Användningsområdet är dock begränsat till att titta på objekt som ljuset kan brytas i, det vill säga mer eller mindre genomskinliga föremål.

Lämpliga saker att undersöka är därför blod och andra kroppsvätskor, encelliga organismer, celler och fibrer. Man behöver inte heller tillsätta någon kontrastvätska för att öka kontrasten på sitt prov, vilket skulle kunna förstöra eller döda det man undersöker. Att föremålet träffas av mindre ljus är bra även när man tittar på t.ex. blod eftersom blodet inte dör lika snabbt av värmen från ljuset. Kombinationen av djupet i bilden och att det man tittar på lever ger intrycket att man tittar på en film istället för en bild som förändras kontinuerligt.

Konstruktionen och teorin bakom ett mörkfältsmikroskop är dock rätt simpel. Den lättaste konstruktionen är snarlik ett vanligt mikroskop. Man har en ljusskälla och en lins som fokuserar ljuset från ljuskällan på objektet och sedan vidare till objektivet och okularet. Så långt är allting precis som ett vanligt mikroskop. Skillnaden i mörkfältsmikroskopet är att man på lämpligt avstånd från ljuskällan placerar en ogenomskinlig skiva vilket resulterar i att det man tittar på kommer träffas av en ihålig kon istället för en homogen kon av ljus. Ovanför föremålet finns en skiva med ett hål i. Träffar inte ljuset något med högre brytningsindex som gör att det viker av kommer det att träffa skivan. Om det däremot träffar något som gör att det viker av kommer ljuset istället att gå genom hålet och träffa objektivet och ge en bild. Resultatet är en bild där endast de partiklar som ljuset bryts i syns mot en svartbakgrund.

Källa: Lunds Tekniska Högskola